O curro en sete imaxes

Fotos: Xavier Teniente, do libro 'Cabalos de Vento, Curros de Pedra', cortesía de Edicións Xerais.

O Curro en sete imaxes