O Medio Natural do Cabalo Ceibe no Monte


O medio no que viven os cabalos do monte está conformado por abas, cumes e chairas altas dalgunhas das formacións montañosas da Terra de Turonio. Non é o seu hábitat exclusivo, mais é ao que quedaron relegados pola presión da influenza humana. Comparten este medio con numerosas especies vexetais e animais para constituír, xuntas, un ecosistema case que único.

Foto de monte con toxo e piñeiro