O Cabalo de Pura Raza Galega - XL Méndez Ferrín


Texto de Xosé Luís Méndez Ferrín, sobre o Cabalo de Pura Raza Galega, aparecido en diferentes medios de comunicación galegos.

Xose Luis Mendez Ferrin