O Monte Comunal - Función Económico-Produtiva


A función económica do Monte Comunal apréciase na produción diversificada de madeira, gando ceibe, produtos agrarios, caza, cogomelos, canteiras e minas, enerxía eólica, apicultura, plantas aromáticas, turismo rural e natural, patrimonio histórico, etc.