O Monte Comunal - Función Ambiental


A función ambiental do Monte en Man Común está presente na loita contra a erosión, defensa da biodiversidade, mananciais, eliminación do CO2,etc.