Ucraíno: ????

Ulano: Soldado de cabalaría lixeira, armado de lanza, de orixe polaca.

Ulido: Sentido que permite percibir os olores.

Ungulígrado: Grupo de mamíferos cuxos dedos están provistos de cascos, sobre os que camiñan.

Unicornio: Ser mítico con figura de cabalo e un so corno na fronte. É veloz, valoroso, puro, atrae a boa sorte e afasta o mal. Como no caso do alicorno, se é que non son o mesmo, o po do seu corno ten diversas calidades como a curativa ou a afrodisíaca.

Unimama: Muller que monta a cabalo. Amazona.

Unlla: Formación dura da pel que protexe a parte dorsal do extremo libre do dedo dalgúns animais.Uña.

Uña: Parte dura do extremo dos dedos dalgúns animais. Unlla.

Uñar: Apoiar o gando con firmeza os pés contra o chan cando ten dificultades para andar.

Upa: Salto brusco do cabalo.

Upa!: Interxección, para animar a levantarse, subir ou saltar á cabalgadura.

Upar: Dar upas a cabalgadura.

Urdu: ????? (Ghora) (Paquistán-India)

Uro: Partícula grega que se utiliza como prefixo ou sufixo co significado de cola ou rabo.

Usagre: Sarna que lle sae no pescozo ao cabalo e a outros animais domésticos.

Ux!: Interxección, voz usada para escorrentar animais.

Va!: Interxección, úsase para animar o gando.

Vacina: Doenza infecciosa, contaxiosa, que acomete ao gando cabalar baixo a forma de pústulas e que pode pasar ao home inmunizándoo contra a varíola.

Vacíos: Illargas da cabalgadura. Bacíos.

Vaga: Illarga.

Valenciano: Cavàll

Valga A: Curro que se celebra no lugar de A Valga, Loureza (Santa María de Oia) o segundo domingo de maio.

Vaos: Illargas da cabalgadura.

Vara: Pau delgado para azuzar ao cabalo. Bastón. Fusta.

Vara de enlace: Complemento que se utiliza en determinados curros para agarrar e dominar aos cabalos para proceder á súa rapa e marcaxe. Vara cunha corda corredía ao final.

Varal: Cada un dos paus ao que se atrela o cabalo nos carros.

Varexar: Azoutar, fustrigar a besta coa vara.

Varxa: Terreo comunal. Varxe.

Varxe: Terreo comunal. Varxa.

Varxedo (1): Conxunto de varxas.

Varxedo (2): Varxa grande.

Veceira: Modalidade de garda do gando en que, por quendas e en tempo proporcional ao número de cabezas que ten, cada veciño leva o gando de todos os veciños a pastar.

Veceireiro: Veciño que leva a pastar o gando pola modalidade de veceira.

Veceiro: Veciño dun lugar que vai por turno ao monte co gando de todos.

Veda: Terreo aberto común cuxa explotación se emprende temporalmente por acordo dos comunais.

Vedor: Garda encargado de vixiar as leiras comúns, especialmente os montes.

Veiga: Grande chaira de terreo comunal.

Vellori: Dise do cabalo cuxa pelaxe é pardo-acinzada.

Venda: Bere (Norte Suráfrica)

Vendas, Curro das: Nalgúns lugares, curro de tamaño medio no que se reúnen os poldros que saen á venda o día da festa.

Veneciano: Cavalo.

Ventas: Son os buratos do nariz do cabalo.

Vento: Olfacto dos animais.

Ventrecha: Parte do ventre dos cuadrúpedes máis próxima á entreperna.

Vépsico: Hebo (Rusia europea)

Vergallo (1): Órgano xenital do cabalo.

Vergallo (2): Órgano xenital do cabalo despois de cortado e seco.

Vergallo (3): Fusta feita co órgano xenital do cabalo despois de cortado e seco.

Vergón: Marca que deixa na pel o golpe dado cunha vara ou fusta.

Vértebras: Cada un dos osos que forman a columna vertebral.

Veterinaria: Rama da ciencia que trata das doenzas dos animais irracionais, en especial os domésticos.

Veterinario: Médico que practica a veterinaria.

Vetillo: Aparello de diferentes materiais que se lles coloca no fociño aos animais para que non traben ou para que non coman cando non deben. Buceira, buciño, bocal, buzo, embozo.

Ulano: Soldado de cabalaría lixeira, armado de lanza, de orixe polaca.

Vigairo: Veciño da aldea ao que, por mes e quenda, e ante a falta do pedáneo, tócalle presidir o concello.

Vira: Tira de coiro que revestía a palma dos besteiros para protexela.

Virilla: Cada unha das dúas partes do corpo onde se xunta o tronco coa coxa.

Vista: Sentido polo que o cabalo percibe a forma e maila cor dos obxectos.

Vívula: Inflamación que afecta á pel e tendóns da cuartela das cabalgaduras.

Vizoso: Dise do cabalo moi fogoso.

Volapuque: Jeval (Artificial)

Vougo: Illargas da cabalgadura.

Xacamiar: Sacudir a cabeza dun lado a outro a cabalgadura.

Xácoma: Cabezada feita con corda que se usa para prender as bestas.

Xaez: Aparello ou adorno para bestas.

Xaezar: Adornar a cabalgadura con xaeces. Axaezar.

Xairel: Pano que se pon sobre o dorso da cabalgadura e sobre o que asenta a albarda e o selín.

Xairelado (1): Cabalo protexido con xairel.

Xairelado (2): Dise do cabalo que ten unha malla branca, semellante a un xairel, no lugar do selín.

Xambeta: Pedra que separa as manxadoiras no pesebre.

Xamúas: Asento de tesoira que se coloca sobre as bestas en especial para que monten as mulleres.

Xandada: Conxunto de animais mansos que se apacentan e andan xuntos.

Xaponés: ? (?? uma)

Xáquema: Cabezada de cabalgadura.

Xarga: Manta de abrigo que se usaba cando se ía a cabalo.

Xarondo: Animal que se inquieta e dá en andar ao revés.

Xarrete: Articulación situada na extremidade posterior que é por onde se dobra; carne arredor desta articulación.

Xeira: Cooperación, axuda que se prestan os veciños para os traballos de campo.

Xema: Parte carnosa do rabo das cabalgaduras.

Xemara: Besta derreada do cadril.

Xenar: Derrearse unha besta polo cadril.

Xenas: Pelo que cae sobre a fronte do cabalo. Topete.

Xenitor (1): O que xera. Cabalo pai

Xenitor (2): Genitor, cabalo de Xulio César.

Xeonlleira: Peza de coiro para protexer o xeonllo das cabalgaduras.

Xeonllo: Parte da pata posterior formada pola articulación externa do fémur coa tibia.

Xeorxiano ????? ? (Xeorxia)

Xerga: Especie de almofada que se pon debaixo da albarda das cabalgaduras.

Xestela: Cola de cabalo. Rabo.

Xineta (1): Muller que monta a cabalo.

Xineta (2): Sistema de equitación con estribo curto.

Xinetado: Montado a cabalo ao modo da xineta.

Xinete (1): O que monta a cabalo.

Xinete (2): Antigo cabaleiro armado de lanza e adarga.

Xinete (3): Cabalo pequeno, de boa raza, esvelto e lixeiro.

Xirico: Asno, burro, xumento.

Xo!: Interxección, expresión que se usa para mandar parar ás cabalgaduras.

Xoga (1): Articulación do xeonllo das patas traseiras das cabalgaduras.

Xoga (2): Lugar onde se unen dous ósos de membros do corpo; son os que permiten que nos poidamos mover. Articulación.

Xogada: Parella de animais para o traballo.

Xogo: Articulación, xoga.

Xoqui!: Interxección, para deter as cabalgaduras. Xo!

Xostra (1): Vara delgada e flexíbel para golpear o gando.

Xostra (2): Doenza, especie de reuma que afecta aos animais e fai que arrastren as patas ao andar.

Xóstrega: Vara delgada e flexible para golpear o gando. Xostra.

Xovenca: Cría do cabalo cando ten dous ou tres anos.

Xumentada: Grupo de xumentos. Asneira.

Xumental: Relativo ao xumento.

Xumento: Animal mamífero, do xénero equus, facilmente domesticable e utilizado para tracción e carga.

Xusta: Antigo combate entre dous cabaleiros, a cabalo e con lanza.

Xustura: Xeito en que o ferrador dá á ferradura, dobrándoa na parte anterior de abaixo para riba.

Yearling*: Puro-sangue entre un e dous anos de idade.

Zafado: Aplícase ao cabalo con manchas na cabeza de distinta cor que o resto do corpo.

Zaíno: Dise do cabalo coa capa de cor castaña pura e uniforme.

Zambrelo: Animal coas pernas tortas e que, ao andar, se tocan unha coa outra.

Zampallón: Dise do cabalo vello que trota mal.

Zampeiro: Dise do animal pesado e torpe.

Zapata: Anaco de coiro que se introduce entre a pel das cabalgaduras enfermas, mediante unha incisión no peito, para que supuren por alí.

Zoopedia: Arte de domar e ensinar animais.

Zoreta: Dise da orella do animal que está cortada na punta. Fanada.

Zoreto: Animal co rabo moi curto o sen rabo. Rabelo. Zuro.

Zuar: Atar o carro á besta tirando forte da corda.

Zufra: Correa grosa que sostén as varas do carro de tiro de cabalos.

Zulú: Ihhashi (Suráfrica)

Zuro: Animal co rabo curto o sen rabo. Zoreto. Rabelo.