Quarter Horse*: Cabalo de sela americano, é un belo atleta con músculos espectaculares.

Quechua: Kawallu (Andes)

Queixada: Queixo da cara.

Queixo : Parte saínte do maxilar inferior e zona da cara que lle corresponde.

Quenda: Turno en que cada veciño ou comuneiro ten dereito a utilizar un servizo comunitario, auga, muíño, etc.

Quendada (1) : Primeiro día das quendas.

Quendada (2): Día que corresponde a un veciño a utilización dun servizo común </span>: auga, muíño, etc.

Quenta (1): Quenda e acto de quecer o forno comunitario.

Quenta (2): Período de ceo dos animais.

Quentar: Entrar en ceo os animais.

Querenza (1): Instinto dos animais que os leva ao afán de volver a determinado lugar se son afastados de alí.

Querenza (2): Lugar polo que un animal sente querenza.

Querencioso: Dise do animal que ten moi desenvolvido o instinto de querenza.

Quina: Crina do cabalo.

Quinceno: Poldro arredor dos quince meses.

Rabalbo: Que ten o rabo branco.

Rabanada: Golpe dado co rabo.

Rabanés: Cabalo que vive en estado salvaxe. Tamén chamado cabalo bravo.

Rabaño (1): O total de animais de calquera especie que constitúe gando para unha corte.

Rabaño (2): Grande número de determinados cuadrúpedes que viven en hordas, normalmente en estado salvaxe.

Rabear: Mover, axitar o rabo.

Rabelo: Que ten o rabo curto ou cortado. Rabón. Rabeno.

Rabenar: Cortar o rabo á besta total ou parcialmente.

Rabeno: Dise do animal co rabo curto ou cortado de todo. Rabelo.

Rabicán: Cabalo que ten algunhas serdas brancas na cola.

Rabicheira: Parte do arreo das cabalgaduras que pasa baixo o rabo.

Rabicho: Correa que pasa por debaixo da cabalgadura para suxeitar a sela.

Rabichón: Animal que ten o rabo curto ou cortado de raíz. Rabelo. Rabón.

Rabicurto: Animal que ten o rabo curto. Rabón.

Rabigo: Dise do animal que move moito o rabo, moi excitable.

Rabilongo: Animal que ten o rabo longo. Rabisaco. Algaria.

Rabipreto: Que ten o rabo negro.

Rabisaco: Que ten o rabo longo. Algaria. Rabudo.

Rabiscar: Erguer o rabo a cabalgadura.

Rabo: Prolongación ou extremidade que lle sae a moitos animais pola parte de atrás do corpo.

Rabón: Que ten o rabo curto ou cortado. Rabeno. Rabichón. Rabelo.

Raboso: Animal co rabo longo. Rabilongo. Rabudo.

Rabudo: Que ten o rabo longo. Raboso.

Racial: Relativo ou propio dunha raza.

Radio: Óso longo situado na parte externa do antebrazo das extremidades dianteiras do cabalo.

Raer: Segar e limpar unha roza comunal.

Ramal: Ronzal do cabalo, corda ou correa que se ata á cabezalla do cabalo para guialo. Cabestro. Renda.

Ramalear (1): Conducir unha besta polo ramal.

Ramalear (2): Deixarse levar polo cabalo.

Rampante: En heráldica, dise do cuadrúpede erguido sobre as súas patas traseiras.

Ranilla: Saínte mol, de forma triangular, na planta do pé do cabalo.

Rapa: Tosquía da la, pelo, cabela etc. dos animais.

Rapa (Curro): Momento principal da festa do curro: acción de cortar as crinas e marcar as bestas bravas.

Rapa das Bestas: Conxunto de operacións, convertidas en festa popular e tradicional, de recoller as bestas bravas, acurralas, cortarlle as crinas e marcalas. Curro.

Rapadela: Acto ou efecto de rapar as bestas.

Rapante (1): O que rapa.

Rapante (2): En heráldica, dise do animal representado escarvando o chan.

Rapa Nui: Hoi (Illa de Pascua)

Rapar: Cortar o pelo ou a la a rentes.

Raxeira: Época de ceo dos animais.

Raza (1): Conxunto de individuos cuxos caracteres morfolóxicos son semellantes e se transmiten hereditariamente.

Raza (2): Conxunto de ascendentes e descendentes dunha especie orixinaria dun tronco común.

Raza (3): Subespecie animal que provén de cruzamentos seleccionados polo home para mellorar aspectos utilitarios da especie.

Rea: Fileira, ringleira de cabalgaduras.

Reagrupar (Curro): Agrupar as bestas dispersas para telas dispostas o día do curro. Reunir.

Reata (1): Ringleira de cabalerías.

Reata (2): Corda ou correa longa e cun remate especial para atar a carga da besta.

Rebagón: Prego, cravo de ferradura.

Rebelón (1): Cabalo que non obedece á renda do xinete.

Rebelón (2): En xeral dise da besta teimosa, rebelde.

Rebenco: Correa de coiro para prender o animal.

Rebenque: Especie de látego co que o xinete incita o cabalo.

Recachar: Levantar un animal o rabo encurvándoo. Requichar. Enguichar.

Recargado: Dise do animal coas articulacións das patas inchadas polo exceso de traballo.

Recastar: Cruzar animais da mesma ou de distinta especie ou raza para mellorar as súas características raciais.

Receador: Cabalo que se usa para excitar as mulas.

Réciga (1): Conxunto de pelos grosos, duros e longos da cola e crina do cabalo.

Réciga (2): Crinas preparadas para elaborar cordas.

Recinxir: Volver a cinxir o animal apertando con forza as cinxas.

Recovaxe (1): Conxunto de bestas de carga que van atadas unha atrás da outra para realizar un transporte.

Recovaxe (2): Grupo de recoveiros e as súas bestas de carga.

Recoveiro (1): Persoa que se dedica ao transporte axudado por bestas de carga. Arrieiro.

Recoveiro (2): Home que leva e trae mandados utilizando o cabalo como medio de transporte.

Recua: Conxunto de mulas ou bestas de carga, co seu macho, que acompañaban ao arrieiro. Recovaxe.

Recuar: Andar, ou facer andar algúns pasos para atrás.

Recuón: Dise do cabalo ou besta que ten o mal vicio de recuar.

Rédea: Correa ou corda coa que se conduce as bestas. Arreata.

Refrear: Suxeitar o cabalo co freo para que reduza a marcha.

Reggiano: Caval (Norte Italia)

Reguinchar: Mover ou levantar moito o rabo.

Relinchar: Emitir a súa voz o cabalo. Rinchar.

Relincho: Acto ou efecto de rinchar o cabalo.

Relinchón: Que rincha. Rinchón.

Rello: Corda con fibela para atar o gando.

Remonta: Gado cabalar para o uso militar.

Remonteo: Brinco, movemento do cabalo cando pon as pernas no aire.

Remuíño (1): Crinas enredadas.

Remuíño (2): Disposición do cabalo en espiral.

Rendas: Correas que se lle atan ao freo das cabalerías para guialas. Ramal. Rédea.

Repichar: Levantar ou axitar o rabo os animais cando se enfurecen ou son molestados polas moscas.

Requichar: Mover o rabo os animais.

Requichas, Ir A: Ir escarranchado sobre os ombros doutra persoa. Ás cabaliñas. Ó cabalete. Ás cabaleirolas.

Res: Calquera cuadrúpede que serve de alimento ao home.

Reseño (1): Exame dos sinais característicos do cabalo.

Reseño (2): Marca feita no cabalo, normalmente na súa pata esquerda.

Restillo: Peza de ferro suxeita a un anel da cabezada e ao ramal, que serve para apertar a boca das cabalgaduras cando se queren avivar.

Restrelo: Barbaqueixo de dentes que serve para gobernar as cabalgaduras.

Retranca: Correa que pasa por debaixo da cauda das bestas e impide que a sela escorregue para diante. Baticola.

Retrancar (1): Por a retranca á cabalgadura.

Retrancar (2): Por algún tipo de obstáculo á cabalgadura para impedir que camiñe.

Reunión no Monte (Curro): O propio día do curro os besteiros e axudantes cercan as mandas e condúcenas cara o lugar da parada.

Reunión Previa (Curro): Nos días previos ao curro os besteiros cercan as bestas e condúcenas ao lugar de reunión no monte.

Revezo: Prado ou lugar de pasto para onde se leva o gando para dar lugar a que no que estaba creza de novo o pasto.

Rexistro auxiliar: É o libro onde se anotan os cabalos que non cumpren todos os requisitos para ser un cabalo de pura raza pero si garda bastante fidelidade racial.

Rexistro Fundacional: Rexistro no que, unha vez superadas unha serie de probas e valoracións, se inscriben os cabalos recoñecidos como de Pura Raza Galega.

Riaza: Fenda que aparece no casco dos cabalos.

Rifón: Cabalo pequeno co que se proba se a egua está en celo. Rinchón.

Ril: Cada un dos órganos encargados de filtrar o sangue e de segregar a urina.

Rilada: Excremento de gando cabalar.

Riles: Dise da parte do corpo das bestas situada ao final do lombo.

Rinchada: Rincho do cabalo.

Rinchar: Emitir a súa voz o cabalo, rincho. Guinar.

Rincho: Voz que emite o cabalo.

Rinchón (1): Cabalo que rincha.

Rinchón (2): Cabalo pequeno co que se proba se a egua está en celo.

Ripeiro: Corda para fustrigar os cabalos. Chicote.

Roano: Cabalo coas crinas brancas. Ruán.

Rocín: Cabalo pequeno e fraco. Rocinante.

Rocinante: O cabalo de Don Quijote de la Mancha.

Roibo: Cabalo coa capa tirando a vermella, Rubio.

Romanche: Chaval.

Romaní: Gras.

Romanés: Calul.

Roncollo: Cabalo cun só testículo.

Ronzal: Corda no pescozo ou cabeza do cabalo para suxeitalo ou manexalo.

Rosillo: Dise do cabalo cuxo pelo branco e avermellado produce o aspecto da cor rosada.

Roxo: Cabalo rubio. Tordo.

Rozada: Parte dun monte comunitario que se parcela e cava para unha colleita de cereais e logo pasa, de novo, a aproveitamento común sen cultivar.

Ruán: Tamén Roano. Dise do cabalo co pelo de cor branca e parda, ou branco con manchas grises. Roán.

Rubio: Cabalo que ten o pelo tirando a vermello; roibo.

Rucillo: Dise do cabalo con pelos mesturados de branco, vermello e negro.

Rucio: O burro de Sancho Panza, non tan famoso pola súa sona, como pola súa figura e calidades.

Ruso: ??????

Ruzo: Que ten a capa de cor parda clara, branca ou tirando a branca. Cincento.