Ladear: Andar do cabalo de lado ou para os lados.

Ladrairo: Conxunto de táboas que se colocan no lateral do carro do cabalo para que non caia a carga. Ladral.

Ladral: Conxunto de táboas que se colocan no lateral do carro do cabalo para que non caia a carga. Ladrairo.

Ladras: Nome que lle dan os agricultores ás eguas ceibes que entran nos seus campos.

Lakota: Tasunke (Norte do r?o Missouri)

Landés: Cabalo da rexión francesa das Landes, de características semellantes ao PRG.

Landrillón: Vultos do gando cabalar que conteñen unha especie de auga amarela e que nacen nas úngulas e curvas.

Latín: Equus caballus.

Lazar: Prender o cabalo con lazo. Lazo: Corda cunha lazada corredía nun extremo, que serve para suxeitar animais.

Lazlos: Primeiro cabalo de Mahoma, co que fixo a súa primeira peregrinación a A Meca.

Leal (1): Dise do animal doméstico, en especial do cabalo e do can, que se amosa fiel ao seu dono.

Leal (2): Cabalgadura que non é falsa.

Lear: Pelexar o gando entre si.

Legüis: Variante de polainas, de coiro, moi estilizadas e de deseño. Era complemento diferenciador e o cabaleiro coidábaas con meco.

Leira: Cada unha das partes en que se divide unha seara comunal, para traballala, e pertencendo cada anaco a un veciño ou comuneiro.

Levantar de mans: Movemento que fan os cabalos, erguen as patas de adiante e quedan sobre as dúas da atrás.

Libro Auxiliar: Rexistro en que figuran os cabalos que solicitan a súa catalogación como “de raza”.

Libro Xenealóxico: Rexistro en que figuran inscritos os reprodutores de ambos sexos dunha raza de animais (cabalos) xunto coa súa filiación.

Limburgués: Taam Pe?rd (Limburgo, Francia-Bélxica).

Liña de sangue: Rama da descendencia completa dun cabalo que vai definir as súas características.

Lituano: Arklys.

Lixo: Doenza que sofren os cabalos ao gretárenselle a lingua.

Lombar: Relativo ou pertencente ao lombo.

Lombardo: Cav?l (Lombardía, Norte Italia).

Lombear: Mover o lombo os cabalos.

Lombo: Parte traseira e superior do corpo dos cuadrúpedes, por detrás do abdome e a cada lado da columna vertebral.

Lomedro (1): Óso do cadril.

Lomedro (2): Parte da perna desde o xeonllo á xuntura da cadeira.

Loriga: Antiga armadura do cabalo para o uso na guerra.

Lorigado: Cabalo revestido con loriga para a súa protección.

Loro: Correa dobre que suxeita o estribo.

Louro: Dise do cabalo coa capa de cor intermedia entre o dourado e o castaño claro.

Losino: Cabalo semellante ao galego da zona de Burgos.

Lumes: Parte central da ferradura.

Lunfardo: Matungo (Río da Prata; Arxentina-Uruguai).

Lupinose: Enfermidade do cabalo producida pola lupinotoxina.

Luva: Bolsa ou rede metálica para limpar a peluxe aos cabalos.

Luxemburgués: P?erd.