Faba: Inchazón no ceo do padal dos eqídeos.

Faca: Egua de tamaño mediano.

Faca Galega: Raza de cabalos galegos produto da dexeneración da raza pura a través de numerosos cruces.

Facaneia: Cabalo ou egua elegantes, de tamaño mediano, ordinaiamente usados para cabalaría. Faca.

Faca Soriana: Jaca*. Cabalo castelán de características semellantes á faca galega.

Faco: Cabalo ruín, sen caste, mal formado, con pouca forza.

Falanxe: Óso do dedo.

Falso: Dise da besta que ten resaibo e tira couces mesmo sen fustigala.

Famelgo: Cabalo fraco. Barrufeiro. Faco.

Fanado (1): Dise do cabalo marcado cun corte na orella.

Fanado (2): Dise do animal mutilado, que lle falta unha orella, corno, etc.

Fanar: Dar un corte na orella do cabalo para marcalo. Moi tradicional nalgunhas zonas, hoxe é unha técnica de marcaxe maioritariamente rexeitada.

Faneros: Ou tamén Faneras. Crinas e cola do cabalo.

Fantil: Dise do cabalo ou egua de boa raza e boa alzada.

Faquitrós: Cabalo pequeno e de mal aspecto. Fariñeiro.

Fariñeiro: En xeral, dise do animal ordinario, vulgar, i en concreto, do cabalo. Faquitrós.

Feira Cabalar: Grande mercado público, normalmente en datas sinaladas e lugares determinados, no que se comercia con cabalos. Feiras do cabalo de sona en Galicia atopamos: Arredor de marzo-abril: Ortigueira (san Marcos), A Silva (Rodís), Tui (san Bartolomé e san Telmo), Padrón (Pascua), Moeche. Por xuño: Mougás (Oia), Monterroso, Santa Comba. Xullo: Candaoso, (Viveiro, co curro), Ponteceso. Agosto: Chantada, Pedrozo (O Pino), Xove, O Pedroso (A Cañiza, polo curro). Setembro: Castro de Rei, Augaxosa (Riotorto), Muras. Outubro: Silleda. Novembro: A Ramallosa (Teo, san Martiño), Santa Comba. Caamaño (Porto do Son).

Feirante: Negociante de gando.

Feireiro: Dise do animal fermoso, vistoso, de bo aspecto, que tería boa venda na feira.

Fell*: Cabalo inglés da mesma raíz que o Pura Raza Galega.

Fémur: Óso da coxa, o máis longo e groso dos ósos do corpo.

Feroe: Ross.

Ferra: Acción e resultado de poñerlles ferraduras ós animais.

Ferrado: Dise do animal que leva ferraduras nos cascos.

Ferrador: Persoa que ten por oficio ferra-los animais.

Ferradoría: Lugar onde se ferra ás bestas.

Ferradura: Peza metálica plana de forma adaptada ó casco do animal no que se coloca cravada como protección.

Ferrar: Colocar ou axustarlle as ferraduras a unha cabalería.

Ferraxe: Conxunto das catro ferraduras da cabalgadura.

Ferro: Marca que se lle fai o cabalo cun ferro quente.

Fiacre: Antigo carro dunha praza e tirado por un cabalo.

Fiador: Correa do freo das cabalgaduras.

Fidelidade Racial: Que cumpre coas características que definen a raza correspondente.

Finés: Hevonen.

Flamenco: Paard (Flandes-Bélxica).

Flanco: Cada un dos laterais do corpo do animal.

Floco: Porción de pelo que cae sobre a fronte.

Fociñeira: Correa que forma parte da cabezada do cabalo e que vai por riba das ventas.

Fociño: Parte dianteira e máis prolongada da cabeza do cabalo, onde vai a boca e o nariz.

Folgada: Prado ou cercado onde se deixa o gando para que paste libremente.

Forgoselo: Curro que se celebra na parroquia de Santiago (A Capela) o segundo domingo de xullo.

Forraxe: Calquera clase de herba ou palla que se emprega para a alimentación do gando.

Forraxear: Apañar forraxe para as bestas.

Fouveiro: Cabalo que ten a capa castaña clara, case rubia.

Foxa: Nalgún curro (Mougás), poza fonda con auga e insecticida por onde se fai pasar ás burras despois da rapa e marcaxe para a súa desinfección.

Francés: Cheval.

Freo: Peza metálica que se coloca na boca das cabalerías e que serve para dominalos na súa carreira e movementos.

Frisio: Hynder.

Frisón: Cabalo pequeno, forte, dócil e moi robusto, procedente da Frísia, antiga rexión que coincide con parte da actual Holanda. Da mesma familia que o CPRG. Considerada unha das mellores razas do mundo pola súas aptitudes para case todas as tarefas (doma, enganche, tiro, transporte...).

Friuliano: Cjaval (Norte de Italia).

Frontal: Peza do freo que cinxe a cabeza do animal.

Frontaleira: Corda que se lle pon ao cabalo pola cabeza.

Frontino: Dise do cabalo cunha mancha branca na fronte. Estrelado.

Fronte: Parte de arriba da cara, entre as sens e desde onde comeza a nace-lo pelo ata as cellas.

Fusta: Instrumento longo de coiro ou outros materiais que se utiliza para zuscar os cabalos. Fuste.

Fustrigar: Castigar, golpear ao cabalo coa fusta.